Sterrenwacht Phoenix

Sterrenwacht Phoenix
Fascinatie en bewondering. Eigenlijk zou je daar ook wel meer over willen weten. Maar, waar kun je hiervoor terecht? Bij een publiekssterrenwacht! Samen met een aantal collega-sterrenwachten is sterrenwacht Phoenix verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting in de regio Achterhoek, Stedendriehoek en Twente. Phoenix doet dit door elke zaterdagavond en in de maanden juli en augustus ook op dinsdagavond het publiek een programma aan te bieden, dat om 20.00 uur begint.