Speltherapie (NVVS)

Speltherapie

Deze website geeft informatie over speltherapie aan ouders, verzorgers, kinderen, verwijzers, aspirant speltherapeuten en belangstellenden. Op deze website delen onze leden hun kennis en vaardigheden, zodat we de kwaliteit van speltherapie hoog kunnen houden.

Speltherapie wordt ingezet als kinderen sociale en emotionele problemen ervaren. Deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Speltherapie kan ook worden ingezet bij kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Therapie betekent helpen. Een speltherapeut van de NVVS kan het kind of iemand met een LVB spelenderwijs effectief helpen.