Va-keur

Va-keur

Landelijk dekkend met ruim 270 keuringsbedrijven!

VA-keur bestaat uit erkende VA-keurbedrijven, die allen volgens de VA-keur richtlijn gecertificeerde zijn en lid zijn van Branchevereniging Fedecom.De Raad van Advies vormt het dagelijks bestuur van VA-keur. Deze bestaat uit directie VA-keur, een afvaardiging van VA-keur bedrijven en een extern adviseur.De Raad van Commissarissen is een orgaan van toezicht vanuit Fedecom en belanghebbende partijen op het reilen en zeilen binnen VA-keur.

 
De Technische Commissie waarborgt de kwaliteit en is het bespreekorgaan van technische vragen, technische aspecten, kwaliteit uitgevoerde keuringen, uitkomsten steekproeven, technische documentatie en inhoud/niveau keurmeestertrainingen.

Het VA-keur secretariaat wordt gevormd door directeur VA-keur en meerdere secretariaatsmedewerkers

uitgelichtecases