NVVS

NVVS

De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.

 

De vereniging telt op dit moment ongeveer 550 leden, waarvan het grootste deel in het bezit is van het post HBO-diploma Speltherapie. De overige leden zijn speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie. rnEr zijn op dit moment drie erkende speltherapie-opleidingen op de volgende Hogescholen in Nederland: HU (Utrecht), CHE (Ede) en InHolland (Amsterdam), en 1 erkende opleiding in België: bij hogeschool Thomas More (Antwerpen). Daarnaast is sinds september 2019 de master opleiding Speltherapie van start gegaan op CHE, welke ook erkend is.

uitgelichtecases