GT Frontline

GT Frontline

Sinds 1992 is de oprichter van GT Frontline al actief in de wereld van de geofysica. Dat vindt u terug in het bedrijf en de samenwerkingen. De recent in samenwerking met Liander geïntroduceerde InfraRadar is daar een goed voorbeeld van.

De InfraRadar is een kleine grondradar oftewel Ground Penetrating Radar(GPR). Speciaal ontwikkeld om op eenvoudige wijze snel objecten in de ondergrond op te kunnen sporen tot een standaard diepte van 2m-mv. Bovendien is de bediening op de praktijk afgestemd. Bijvoorbeeld om graafschade te voorkomen door de Klic-kaart te combineren met de radardata, zodat je met de InfraRadar in het veld kan kijken navigerend op de Klic-kaart waar de kabels en leidingen nu precies liggen.

uitgelichtecases