Kuurman Stichting

Kuurman Stichting
De Stichting G. Kuurman Hzoon is een in 1973 opgerichte liefdadigheidsinstelling en is gevestigd in Lochem. De stichting beheert een fonds dat is gevormd uit de nalatenschap van de destijds in Lochem woonachtige heer Geert Kuurman.

De stichting stelt zich ten doel om mensen die in financiële problemen verkeren en die niet over voldoende middelen van bestaan beschikken, financieel te ondersteunen. Op deze website vindt u alle informatie die nodig is om een beroep te kunnen doen op de Kuurmanstichting.