Jos Pipers Finance

Jos Pipers Finance
De cijfers beter begrijpen, uitleggen, verantwoorden en/of gebruiken voor beslissingen over de toekomst? Daar is kennis, kunde en ervaring voor nodig. Dit alles bied ik als ervaren financieel specialist in het publieke domein.

De wereld is altijd in beweging; veranderende wetgeving, nieuwe eisen en voorwaarden, krapte op de arbeidsmarkt, wisselende financiële mogelijkheden en meer. Ik kijk verder dan de cijfers en ondersteun u graag op gebieden zoals:
Interim management
Administratieve ondersteuning (bijvoorbeeld jaarrekening, begroting).
Managementrapportages
Analyses
Opstellen governance-documenten
Treasury
Financial control/business control
Toezichthoudende taken/commissariaat